1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kościół w wys. 70 zł, dodatkowo Lula Agnieszka zakupiła kwiaty – Bóg zapłać. W sobotę na 9.00 na sprzątanie przed odpustem proszę następujące rodziny: Jakubowscy, Zuzakowie, Kazimiera Gawron, Irena i Jan Płatkowie, Teresa Płatek, Dorota i Henryk Majchrzakowie, Ewa i Krzysztof Płatkowie.
 2. Trwa oktawa Bożego Ciała codziennie procesja eucharystyczna wokół kościoła. W czwartek zakończenie oktawy, poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci
 3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego – Msza św. o 8.00. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
 4. W piątek odpust w Łękach Dukielskich, suma o 10.30. W sobotę odpust ku czci św. Jana Chrzciciela w Iwli.
 5. W sobotę Msza św. rano o 8.00 i spowiedź przed odpustem do godz. 9.00.
 6. W niedzielę 25.06 Uroczystość Odpustowa Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parafii Bóbrka. Msze św. jak w każdą niedzielę. Suma odpustowa o 11.30, Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył ks. prał. Piotr Buk z Sanoka. Po Mszy św. procesja eucharystyczna, na którą zapraszam wszystkich, którzy nieśli obrazy, chorągwie i baldachim, jak w Boże Ciało. Dzieci z kl. III i IV w strojach komunijnych, młodsze dzieci: dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopcy z dzwoneczkami.
 7. Msze św. od poniedziałku do czwartku z procesją eucharystyczną wokół kościoła o 18.00.
 8. Intencje mszalne:
Poniedziałek+ Rodosław Langos od rodz. Tkaczyków z Jedlicza
Wtorek+ Radosław Langos od kolegów i koleżanek z klasy z podstawówki
Środa+ Radosław Langos od rodziny Korabów i Kandeferów
Czwartek+ Radosław Langos od wujka Karola z rodziną
Piątek+ Radosław Langos od Joanny i Nikosa Grammatikos
Sobota+ Jan Lula
Niedziela7.30 + Ewa Łukaszewska, Edward i Zofia

9.30 + Antoni Nowak od córki Małgorzaty z rodziną

11.30  1) W intencji Parafian

2) + Janina i Franciszek Foremny w 10 r.śm. Janiny

 1. Zarządzenie Rady Parafialnej na czas Odpustu 25.06.2017 r.:

Wyznacza się miejsca handlowe dla stanowisk kramarzy odpustowych wg załączonego planu na tablicach ogłoszeń. Stanowiska handlowe wyznacz się w długości max. 5 mb. Koszt jednego stanowiska wynosi 30 zł. Wpłatę należy uiścić u Sołtysa wsi Bóbrka najpóźniej w sobotę do godz. 15.00.

 1. Dziękuję rodzinie p. Niziołków za zakupienie profesjonalnych zestawów do sprzątania kościoła.
 2. Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka za przekazanie całego dochodu w kwocie 2904 zł na potrzeby Parafii z organizacji I Przeglądu Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych. Ponadto dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniach i przeprowadzeniu Przeglądu: rodzicom dzieci ze szkoły, strażakom OSP Bóbrka, paniom z Koła Gospodyń w Bóbrce, Radzie Parafialnej, Radzie Sołeckiej, członkom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bóbrka, a także wszystkim niezrzeszonym. To dzięki zaangażowaniu i pracy tylu osób uroczystość wypadła na wysokim poziomie, co mobilizuje nas do kolejnych edycji Przeglądu.
 3. Trwają prace porządkowe wokół plebanii. Dziękuję za pomoc w sprzedaży złomu i częściowym pocięciu drewna z rozbiórki stodoły i zapraszam w tym tygodniu do pomocy, aby uprzątnąć teren na Odpust.
 4. Dziękuję Radzie Parafialnej oraz fachowcom Sylwestrowi Woźniakowi i Janowi Baranowi za ofiarną, bezpłatną pracę przy budowie sanitariatów przy salce.
 5. Dziękuję Bogusławowi Juraszkowi za bezpłatne wycięcie tui na cmentarzu.