„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

W dniu 9 lipca 2017 r. w Domu Ludowym w Niżnej Łące, z inicjatywy ks. proboszcza Parafii Bóbrka i Kręgów Domowego Kościoła, odbył się wieczór  słowno-myzyczny poświęcony Słudze Bożemu Ojcu Hieronimowi  Franciszkowi Longawie w 76 rocznicę jego męczeńskiej śmierci.  Życie i działalność  Sługi Bożego zostały ukazane w kontekście historii polskich ziem II Rzeczpospolitej. Przedstawiono także wielowiekową działalność Zakonu Dominikanów w Czortkowie.  Podawane informacje przeplatane były poezją i utworami muzycznymi w wykonaniu połączonej scholi z Bóbrki i Niżnej Łąki. Całość wzbogaciła prezentacja slajdów.