Adoracja w „Ciemnicy” rozpoczęła się w Wielki Piątek od godz. 7.00. Przy Panu Jezusie czuwali ministranci, dziewczęta i strażacy oraz Parafianie. O godz. 10.00 odprawiliśmy Drogę Krzyżową. Wieczorem w dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, zgromadziliśmy się na Liturgii Męki Pańskiej, aby rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspominać narodzenie Kościoła z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu.
Zgodnie z tradycją Kościół w tym dniu nigdy nie sprawował Ofiary Eucharystycznej. Głównym elementem Liturgii Męki Pańskie jest adoracja Krzyża, na którym zawisło zbawienia świata. Krzyż, który chcemy uczcić, nie jest dla nas wyłącznie znakiem cierpienia i poniżenia, ale przede wszystkim znakiem ostatecznego zwycięstwa Jezusa.
Adorację Krzyża poprzedziła liturgia słowa, w której słuchając opisu Męki Pańskiej według świętego Jana uczestniczyliśmy w wydarzeniu Golgoty. Na zakończenie liturgii słowa w szczególnie uroczysty sposób prosiliśmy Boga w modlitwie powszechnej o zbawienie całego świata.
Choć nie sprawuje się Eucharystii, przyjęliśmy Komunię świętą, prawdziwe Ciało naszego Pana, które zostało wydane za nasze grzechy.
Ostatnim aktem liturgicznym było przeniesienie Najświętszego Sakramentu Grobu, gdzie jest adorowany do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, do świętej nocy Zmartwychwstania.