Rezurekcja to nabożeństwo połączone z procesją. Celem nabożeństwa jest obwieszczenie światu Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu Jezusa. W procesji obok Hostii w monstrancji niesiony jest krzyż procesyjny ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego. W naszym kościele Rezurekcja odprawiana jest rano o 6.00. W tym roku z powodu deszczu procesja odbyła się wewnątrz kościoła.