1. Dziękuję pani Janinie Henkiel za rozebranie świątecznych dekoracji i sprzątanie kościoła – Bóg zapłać! W sobotę na 9.00 proszę do sprzątania następujące rodziny: Ciołkoszowie, Milczkowie, Patlewiczowie, Tarnawscy, Knapowie, Trybusowie, Jasłowscy.
 2. Na wspólnym zebraniu Rady Parafialnej i Rad Sołeckich Bóbrki i Niżnej Łąki w dniu 28.01.2018 r. omówiono sprawy dotyczące Parafii:
 • Rok 2018 Parafia rozpoczyna bez długów, wszystkie zobowiązania dotyczące ogrzewania kościoła zostały wypłacone. Dziękuję wszystkim, którzy systematycznie składają ofiary na inwestycje w Parafii oraz darczyńcom z naszej Parafii, a także spoza Parafii. To także dzięki ich ofiarności udało się sfinalizować to zadanie. Ofiary na kościół można składać na konto parafialne podane na stronie Parafii – zakładka „kontakt”: Konto bankowe nr 19 1240 2311 1111 0010 7772 6765 Bank Pekao S.A.
 • Witraże w kościele filialnym w Niżnej Łące – trwa rozeznanie tematu, poszukiwanie wykonawcy.
 • Prace na cmentarzu. Poruszona była sprawa dużych kosztów wywozu odpadów. Gdyby parafianie zabierali zużyte znicze, kwiaty, ozdoby do domu, nie trzeba by było płacić za segregację i wywóz. W przyszłości planuje się wyasfaltować ścieżki wewnątrz cmentarza.
 • Omówiono konieczność remontu domu parafialnego (tzw. salka katechetyczna, była organistówka). Już w 2012 r. wykonano ekspertyzę budowlaną stwierdzającą zły stan budynku, który nie nadaje się do zamieszkania. Przez 6 lat stan znacznie się pogorszył: przecieka dach, występują zacieki wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Istnieją dwie możliwości: wyburzyć, lub szybko remontować. W budynku wykonano już sanitariaty (przyłącz wody i kanalizacji), wymienione zostały drzwi i okno oraz zostały ocieplone ściany przedsionka sali, gdzie są sanitariaty. Biorąc pod uwagę potrzebę wykorzystania budynku dla grup parafialnych, katechezy parafialnej dzieci, młodzieży i dorosłych, wydarzeń parafialnych np. Przegląd Pieśni Maryjnych i Pielgrzymkowych, podjęto decyzję, aby budynek wyremontować. W związku z remontem dachu prosimy o ofiarowanie, kto może, kloców jodły. Radni zadeklarowali pomoc przy załatwianiu formalności związanych z wycinką drzew.
 • W związku z koniecznością uzupełnienia boazerii w zakrystii, gdzie znajduje się kocioł gazowy, oraz wykonania półek nad grzejnikami w nawach bocznych, prosimy parafian, którzy posiadają suche deski dębowe 32 mm (lub 70 mm) o ofiarowanie.
 1. W poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie św. Agaty – błogosławieństwo chleba, wody i soli.
 2. W związku z apelem Ks. Abpa Adama Szala w przyszłą niedzielę 11 lutego po Sumie będzie wystawienie Najświętszego sakramentu i modlitwa za Ojczyznę.
 3. Msze św. w tygodniu w środę, czwartek i piątek o 7.30, w pozostałe dni o 17.00
 4. Intencje mszalne:
Poniedziałek+ Kazimierz Sząbara w r.śm.
Wtorek+ Jerzy Wityński w 7 r.śm.
Środa7.30 + W intencji dusz w czyśćcu cierpiących od APDCz
Czwartek7.30 + Stanisława Dubiel od Małgorzaty z mężem
Piątek7.30 + Tadeusz Czarnota i mama Janina od rodziny Trybusów
Sobota+ Eugenia Bielawska w 2 r.śm. od syna z rodziną
Niedziela7.30 + Mieczysław Knap

NŁ + Teresa Kolanko w 21 r.śm. i jej rodzice

11.30 W intencji Parafian

 1. Przypominam o modlitwie w intencji Parafialnych Rekolekcji Ewangelizacyjnych. Proszę o dostarczanie do kościoła karteczek z duchowymi darami.