Duszpasterze

Ks. Antoni Dziurzyński, ur. 11.06.1868 r. w Leżajsku. Od 1881-1889 uczeń Gimnazjum w Rzeszowie. Od 1889-1890 studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praktykę odbywa w Kancelarii Adwokackiej w Leżajsku. Od 189-1894 studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wyświęcony na kapłana w 1894 r. Pracował jako wikariusz Zgobniu, Spiach, Jeżowym, Jaćmierzu, Markowej, Strzyżowie, Rzepienniku Biskupim, Tarnowcu. Od 17.07.1903 r. jako administrator a od 10.09.1903 proboszcz w Bóbrce. Budowniczy obecnego kościoła w Bóbrce. Od 1923 r. dziekan dukielski. Zmarł w nocy z 30.09 na 01.10.1925 r. Spoczywa na cmentarzu w Bóbrce, niezwykle zasłużony dla parafii.

Ks. Franciszek Stąpor, ur.01.10.1885 r. w Sokołowie. Od 1898-1906 uczeń Gimnazjum w Rzeszowie. Od 1908-1912 studiuje teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Wyświęcony na kapłana 29.06.1912 r. w Przemyślu. Wikariusz w Wiązownicy, Niżankowicach, Chyrowie, administrator w Klimkówce, wikary w Dudyńcach, Krasnem, Niebylcu. Od 24.11.1925 r. administrator, a od 13.01.1926 r. proboszcz w Bóbrce. Zmarł 13.01.1933 r. Spoczywa na cmentarzu w Bóbrce.

Ks. Jan Kania, ur. w 1889 w Przedmieściu Czudeckim. Święcenia kapłańskie przyjął w Przemyślu w 1925 r. Do Bóbrki przybywa 15.12.1932 r. jako wikariusz, następnie od 14.01.1933 r. jest administratorem a 24.04.1933 r. zostaje mianowany proboszczem. Wskutek zaistniałych okoliczności wojennych opuszcza Bóbrkę i obejmuje parafię w Jaszkowej Dolnej k/Kłodzka na ziemiach odzyskanych. Oskarżony przez władze komunistyczne, siedemnaście miesięcy przebywa w więzieniu na zamku rzeszowskim. Uniewinniony wyrokiem sądu w Jaśle, powraca na parafię Jaszkowa Dolna i jest jej proboszczem do śmierci. Inkardynowany do diecezji wrocławskiej w 1951 r. W Bóbrce założył Akcję Katolicką, wybudował dom Ligi Katolickiej. Dał się poznać jako gorliwy duszpasterz, dobry gospodarz i obrońca Bóbrki przed pacyfikacją niemiecką.

Ks. Antoni Twaróg ur.14.07.1902 r. w Mordarce. Od 1914-1922 uczeń gimnazjum. Teologię studiuje w Przemyślu w latach 1922-1926. Święcenia kapłańskie przyjął 29.06.1926 r. w Przemyślu. Był wikariuszem w Dzikowcu, Sokołowie, Boryni i katechetą w Wysocku. Od 25.09.1939 r. do 12.12.1944 r. był kapelanem w Strasshof-Petton (Węgry) a od 13.11.1944 r. do 14.05.1945 r. więźniem obozu. Proboszczem w Bóbrce był od 27.06.1945 r. do 17.03.1947 r. W 1951 r. uzyskał stopień magistra teologii. Zmarł 23.08.1969 r. w Krakowie. Spoczywa na cmentarzu w Rzeszowie.

Ks. Piotr Mielnik, ur.01.07.1900 r. w Zamojscach k /Radymna. Do gimnazjum w Przemyślu uczęszczał w latach 1913-1922, potem wstępuje do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam też 29.06.1926 r. otrzymuje święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Haczowie, Kańczudze, Iwoniczu, Dubiecku, Sadowej Wiszni, Koszycach Małych k/Tarnowa, Medyni Głogowskiej. Od 1942-1947 był proboszczem w Medyni Głogowskiej. Za budowę kościoła w Medyni otrzymał od ks. Biskupa dekret pochwalny. Proboszczem w Bóbrce został mianowany 18.03.1947 r. i pełnił tę funkcję do 10.04.1961 r. Po odejściu z Bóbrki był kapelanem Sióstr Służebniczek w Jasionce k/Rzeszowa. Zmarł w szpitalu w Przemyślu. Spoczywa na cmentarzu w Radymnie.

Ks. prałat Stanisław Władyka, ur.1926 r. w Krzemienicy. Wyświęcony na kapłana w 1953 r. Był wikariuszem do 1960 r. między innymi w Żmigrodzie Nowym, gdy proboszczem tam był obecnie błogosławiony ks. Władysław Findysz. W 1960 r. został mianowany proboszczem w Bóbrce. Funkcję tą pełnił do 1967 r. Od 1967 r. do przejścia na emeryturę był proboszczem w Korczynie. Długoletni dziekan dekanatu Krosno II. Gremialny Kanonik Kapituły przy Kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Brzozowie. Zmarł  06.08.2010 roku i spoczywa na cmentarzu w Korczynie.

Ks. Czesław Wojnar, ur. 1930 r. w Wysokiej Strzyżowskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1956 r. Proboszcz w Bóbrce w latach 1967-1971. Następnie był proboszczem w Nowosielcach, Gniewosz, Szówsku, Handzlówce i Wróbliku Królewskim, skąd poszedł na emeryturę. Mieszka w Krośnie.

Ks. Józef Żółtek, ur. w 1937 r. w Sanoku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. Proboszcz w Bóbrce w latach 1971-1986. Budowniczy nowej plebanii w Bóbrce. jego staraniem pokryto wieżę kościelną miedzią a kościół blachą ocynkowaną. Od 1986 r. proboszcz w Żarnowej k/ Strzyżowa a następnie w Ostrowach Tuszowskich – diecezja rzeszowska. Następnie od 05.08.1998 r. pracował w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie jako penitencjarz. Od 23.08.2015 r. mieszkał w Domu Księży Seniorów w Rzeszowie. Zmarł 28.06.2017 r. Spoczywa na cmentarzu w Cmolasie.

Ks. Stanisław Motak , ur.1954 r. w Babicy. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1978 r. Był wikariuszem w Wiązownicy, Niechobrzu i Medynie Głogowskiej. Proboszcz w Bóbrce od 1986 do 2000 r. Wicedziekan dekanatu dukielskiego. Zasłużony w gruntownym remoncie i renowacji kościoła w Bóbrce. Od 2000 do 2004 r. proboszcz w Mirocinie. Gorliwy, oddany Bogu i Kościołowi kapłan. Zmarł 07.04.2004 r. Spoczywa na  cmentarzu w Czudcu.

Ks. Tadeusz Nowak, ur. 03.12.1947 r. w Nawsiu gmina Wielopole Skrzyńskie. Wyświęcony w 1973 r. w Przemyślu. Od 1985 roku do 1994 proboszcz parafii Kombornia.  W latach 1994-2000 proboszcz parafii Piwoda koło Jarosławia. Od 23.10.2000 roku proboszcz parafii Bóbrka. Pełni również funkcję dziekana dekanatu dukielskiego. W 2016 roku odszedł z parafii za zasłużoną emeryturę. Mieszka w Domu Księży Seniorów – „Emaus” w Korczynie.

Ks. Stanisław Babiarz, ur. 12.101969 r. w Rakszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.1997 r. w Przemyślu. Od 25.08.2016 roku proboszcz parafii Bóbrka.