1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kościół 70 zł – Bóg zapłać! W sobotę na godz. 9.00 proszę do sprzątania następujące rodziny: Jabłeccy, Janina i Krzysztof Żurakowie, Zublowie, Robert i Barbara Farajewiczowie, Podgórscy, Plisowie.
  2. Gorzkie Żale po Mszy św. z Niżnej Łące i po Sumie.
  3. W piątek Droga Krzyżowa o 16.30 w Bóbrce, a o 18.00 w Niżnej Łące.
  4. W poniedziałek 25.III Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego Życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Jedną z form pomocy w ratowaniu życia może być podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego na okres dziewięciu miesięcy. Osoby duchowo adoptujące, wypraszają u Boga dar miłości rodzicielskiej i pozostawienie przy życiu poczętego dziecka oraz prawe i godne życie po jego narodzeniu. Msze św. w Niżnej Łące o 16.00, w Bóbrce o 17.00.
  5. We wtorek po Mszy św. spotkanie Oazy.
  6. Msze św. w tygodniu o 17.00, w sobotę o 8.00. Intencje mszalne:
PoniedziałekNŁ 16.00 + Józef Szydło od koleżanek i kolegów z pracy Ewy

B 17.00 + Marian i rodzice

Wtorek+ Władysław Tkaczyk w 13 r.śm.
Środa+ Julian Drewniak od siostry Teresy z rodziną
Czwartek+ Stefania Pszonka od syna Ryśka z córkami
Piątek16.30 (B)  + Mieczysław Drzyzga od córki Krystyny z synem

18.00 (NŁ) + Józef Szydło od kolegów syna z BWI

Sobota8.00 + Julian Drewniak od wnuków i córki z mężem
Niedziela7.30 + Marian i Włodzimierz Kurek

9.30 O zdrowie i błog. Boże dla sióstr z róży Barbary Szczurek

11.30 W intencji Parafian