1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kościół w wys. 60 zł – Bóg zapłać. W sobotę na 9.00 proszę następujące rodziny: Romana Szopa, Jerzy Bryła, Stojakowie, Szmydowie, Nawroccy, Wiesława Wójcik, Smolikowie, Sępowie.
  2. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie ministrantów.
  3. W sobotę 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zachęca w tym dniu wszystkich wiernych do różańcowej modlitwy przy krzyżachi kapliczkach na terenie wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej. Wezwanie do sięgnięcia po różaniec, trwanie z Maryją przy Jezusowym krzyżu, niech stanie się dla nas inspiracją do wzmożonej modlitwy wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze, niech przyczyni się do budowania wzajemnej jedności i solidarności parafialnej i sąsiedzkiej oraz niech będzie manifestacją wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość zobojętniałych serc. Apel o łączność modlitewną przekażmy również osobom chorym, cierpiącym. W naszej Parafii tradycyjnie odbędzie się Droga Krzyżowa do Krzyża Jubileuszowego. Najpierw będzie Msza św. w kościele parafialnym o godz. 15.00, a następnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej wioski na wzgórze z Krzyżem Jubileuszowym.
  4. Msze św. w tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę o 18.00, w czwartek o 7.00, w piątek o 7.30, w sobotę o 15.00. Intencje mszalne:
Poniedziałek+ Mary Foehrenbach
Wtorek+ Tadeusz Płatek od syna z rodziną
ŚrodaZ róży Elżbiety Roterman o błog. Boże dla sióstr i o radość życia wiecznego dla zmarłych.
Czwartek+ Wanda Nowak od syna Józefa i synowej Jolanty
Piątek+ Wanda Nowak od wnuka Krzysztofa
Sobota+ Ks. Stanisław Motak i jego rodzice
Niedziela7.30 + Czesław i Helena Jabłeccy

9.30 + Teresa Wdowiarz

11.30 W intencji Parafian