1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kościół w wys. 70 zł – Bóg zapłać. W sobotę na 9.00 proszę następujące rodziny: Lucyna i Kazimierz Zazulscy, Joanna i Łukasz Koziccy, Barnasiowie, Korzeń Stanisław, Krzysztof Babczyński, Nowak Halina i Wojciech, Opatkiewiczowie.
  2. Codziennie po Mszy św. nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.
  3. Za tydzień I Niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego, który będziemy przeżywać pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To początek trzyletniego programu duszpasterskiego poświęconego Eucharystii rozumianej jako tajemnica wyznawana, celebrowana i świętowana. W tym pierwszym roku zostaniemy zaproszeni do udziału w tajemnicy Wieczernika, dnia ustanowienia przez Chrystusa wielkiej tajemnicy naszej wiary, aby na nowo przyjąć dar Eucharystii i pogłębić wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie ołtarza.
  4. Msze św. w tygodniu o 17.00, z wyjątkiem środy – rano o 7.00 i soboty o 8.00. Intencje mszalne:
Poniedziałek+ Roman Farajewicz od Piotra Dedowicza
Wtorek+ Bolesław Mrozek od Wiktorii i Tadeusza Stojak
Środa7.00 + Wanda Jaskółka od siostry Zosi
Czwartek+ Zdzisław Krakoś
Piątek+ Bolesław Mrozek od syna Mirosława
Sobota8.00 + Wanda Jaskółka od siostrzenicy Doroty z mężem
Niedziela7.30 + Alfred i rodzice

9.30 + Iwona Wernej od brata Janusza z rodziną

11.30 W intencji Parafian