Historia zachowana na fotografiach jest cenną pamiątką minionych czasów, ludzkich losów, ich radości i trosk. Jest świadectwem życia naszych przodków.