O. Hieronim Longawa. Obraz namalował Dawid Szydło

Z naszej Parafii pochodzi kandydat na ołtarze Sługa Boży O. Hieronim Longawa. Modlimy się o Jego beatyfikację.

Urodził się w Niżnej Łące 6 października 1872 r. W 1894 r. wstąpił w Krakowie do Zakonu Kaznodziejskiego – Dominikanów, gdzie 14 grudnia 1900 złożył wieczyste śluby zakonne, a 7 lipca 1901 r. przyjął święcenia kapłańskie.  W zakonie pełnił posługę we Lwowie, Boharadczanach, Ty śmienicy, Żółkwi, Jezupolu, Potoku Złotym, Podkamieniu, Kościejowie. Od 1941 r. był syndykiem odpowiedzialnym za finanse w klasztorze w Czortkowie.

Po rozpoczęciu przez Niemców kampanii rosyjskiej, wycofujące się władze sowieckie likwidowały domniemanych wrogów systemu. Zaliczono do nich także ojców dominikanów. W nocy z 1 na 2 lipca 1941 r. NKWD zamordowało wszystkich ośmiu członków klasztoru w Czortkowie – czterech ojców, trzech braci i tercjarza. W klasztornych celach zostali w okrutny sposób pozbawieni życia: o. Hieronim Longawa, bracia Reginald Czerwonka i Metody Iwaniszyn orza tercjarz Józef Wincentowicz. Aby zatrzeć ślady zbrodni, NKWD podpaliło klasztor. O. Justyna Spyrłaka, przeora i proboszcza parafii, o. Jacka Misiutę, o. Anatola Znamierowskiego oraz brata Andrzeja Bojanowskiego, wyprowadzono na przedmieście Czortkowa, nad rzekę Seret i związanych zastrzelono.

W 50 rocznicę męczeństwa 2 lipca 1990 r. szczątki zabitych dominikanów zostały uroczyście przeniesione do grobowca dominikańskiego na cmentarzu przu ulicy Mickiewicza. Uroczystość ta stała się niezwykłą manifestacją solidarności Polaków i Ukraińców, duchownych i wiernych obu obrządków katolickich: rzymskiego i greckiego, a także prawosławnych.

„W roku 2005 Wikariusz Generalny Dominikanów dla Rosji i Ukrainy zwrócił się do J E Księdza Kardynała Mariana Jaworskiego z prośbą o rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego męczenników z Czortkowa. Konferencja Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy w czasie obrad 8 listopada 2005 roku jednogłośnie wyraziła zgodę na rozpoczęcie procesu. Kongregacja ds. świętych w dniu 10 czerwca 2006r. pozwoliła na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego ojca Justyna Spyrlaka oraz siedmiu współbraci z Zakonu OO. Dominikanów zamordowanych w 1941r.” (Komunikat Kurii Archidiecezjalnej we Lwowie).

Istotnie, w sobotę 18 listopada Ksiądz Kardynał Marian Jaworski przewodniczył Mszy świętej w katedrze lwowskiej na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego. Po Mszy świętej został powołany i zaprzysiężony Trybunał Diecezjalny dla zbadania sprawy, jak mocno podkreślano, męczeństwa za wiarę ośmiu Dominikanów z Czortkowa. Ksiądz Kardynał w swoim przemówieniu zaznaczył, żę materialnym dowodem tej nienawiści do wiary jest przestrzelony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystościom towarzyszyła ekspozycja przywiezionych z Czortkowa obrazu męczenników i przestrzelonego obrazu Matki Bożej.

Modlitwa za wstawiennictwem dominikańskich męczenników z Czortkowa

(do prywatnego odmawiania)

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze ludów i narodów, Ty pragniesz, aby wszyscy wyznawcy Twojego Syna stanowili jedno. Męczennicy z Czortkowa: Ojciec Justyn i Jego Towarzysze, jako gorliwi czciciele Maryi, Królowej Różańca świętego złożyli swe życie w duchu miłości do Chrystusa. Prosimy Cię Panie, abyśmy mogli ich naśladować w dążeniu do jedności braterskiej i uprosić Twoje miłosierdzie przez rozważanie Tajemnic naszego Zbawienia w Różańcu i jeśli taka jest Twoja Wola, oddawać im cześć jako błogosławionym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Imprimatur: + Marian Kard. Jaworski, Lwów, 20.03.2002 r. (L.p. 80/02)

Prosimy o zgłaszanie nam łask, otrzymanych za wstawiennictwem męczenników Czortkowskich.