Istnieje możliwość wpłacania ofiar na potrzeby Parafii, na inwestycje w kościele parafialnym, składek miesięcznych od rodzin, a także ofiar na utrzymanie cmentarza parafialnego. Dla wielu Parafian przelew na konto parafialne jest wygodniejszy, a wyciąg z konta jest dowodem wpłaty na cele kultu religijnego. Jest to też możliwość przekazania wsparcia dla Parafii dla osób mieszkających poza Parafią. Oto numery kont parafialnych:

Rachunek parafialny na wpłaty na potrzeby Parafii NSPJ w Bóbrce: 19 1240 2311 1111 0010 7772 6765 – Bank Pekao S.A.

Rachunek parafialny na wpłaty na utrzymanie cmentarza parafialnego w Bóbrce: 20 8636 1031 2003 1503 8409 0001 – Bank Spółdzielczy w Rymanowie Oddział w Chorkówce