Od rana trwała adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Bożym. O godz. 10 i 11 w Bóbrce oraz o 10.30 w Niżnej Łące odbyło się błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Wieczorem o 19.30 zgromadziliśmy się na celebrację Wigilii Paschalnej. Wigilia Paschalna rozpoczyna się wtedy kiedy są pogaszone wszystkie światła w Kościele, a na dworze jest noc. Tylko wtedy można zrozumieć symbolikę liturgii światła, kiedy ona poprzedzona jest ciemnością. Na liturgię światła składa się poświęcenie ognia, zapalenie paschału, świec i oświetlenia kościoła. Razem z Chrystusem, który jest „światłością całego świata” przechodzimy z ciemności śmierci do światła – nowego życia.
Po zapaleniu ognia i oświeceniu mroków świątyni blaskiem Chrystusa zmartwychwstałego, w postawie stojącej z zapalonymi świecami wsłuchiwaliśmy się w radosną nowinę o zmartwychwstaniu, wyrażoną w śpiewie orędzia paschalnego. Stół Słowa Bożego jest tej nocy szczególnie bogato zastawiony. Kościół chce nas bowiem poprowadzić, przez różne wydarzenia historii zbawienia, aby przekonać nas, jak bardzo potrzebna była interwencja samego Boga w Jezusie Chrystusie i jak się ona dokonała. Potem była Liturgia chrzcielna, podczas której poświęcona została woda chrzcielna, a także odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Woda jest istotnym elementem potrzebnym do życia, dlatego jest ona symbolem życia nadprzyrodzonego. Obmyci wodą chrztu świętego, narodziliśmy się do nowego życia, życia które trwa wiecznie. Dzisiejszej nocy odnowiliśmy nasze przymierze z Bogiem, które zapoczątkowaliśmy na chrzcie świętym. To właśnie ten sakrament wszczepia nas najbardziej w paschalne misterium Chrystusa.  Kościół rodzi się na chrzcie świętym, a żyje Eucharystią, Eucharystia jest niezbędna w życiu chrześcijanina, ona to daje nam pokarm, który pokrzepia nasze dusze i ciała nie tylko w tym życiu, ale karmi nas już na życie wieczne. Zmartwychwstały Pan zaprosił nas na Swoją Ucztę paschalną, podczas tej Uczty dziękujemy Bogu za dar Zmartwychwstania Jego Syna Jezusa Chrystusa.

Zdjęcia z Triduum wykonał p. Mariusz Szymczakowski – serdeczne Bóg zapłać!