W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godz. 10.00 odprawiona była Msza Krzyżma, będąca znakiem jedności Kapłanów, której przewodniczył Metropolita Arb Adam Szal, koncelebrowali Księża Biskupi i Kapłani z całej archidiecezji. Do grona modlących się w Archikatedrze dołączyli ministranci, lektorzy, Dziewczęca Służba Maryjna oraz schole, którzy przybyli z wielu parafii Archidiecezji, a szczególnie z archiprezbiteratów: Bieszczadzkiego, Krośnieńskiego i Jarosławskiego. Uczestniczyła też delegacja ministrantów z naszej Parafii.

W Dniu Kapłańskim nasi Parafianie odwiedzili też w Korczynie ks. Tadeusza Nowaka, który wszystkich Parafian z Bóbrki i Niżnej Łąki serdecznie pozdrawia i składa życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych i wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wieczorem o 18.00 rozpoczęliśmy w Parafii świętowanie Triduum Paschalnego Mszą Wieczerzy Pańskiej. Eucharystia przypomniała nam i uobecniła ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę. To dzień sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, za które dziękowaliśmy Bogu. Liturgia obok tajemnicy kapłaństwa i Eucharystii skierowała naszą uwagę na przykazanie miłości, który Chrystus przekazał uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Sam Zbawiciel da nam przykład tej miłości umywając nogi Apostołom, zaś najpełniej objawi nam ją oddając swoje życie w Paschalnej Ofierze. Po Mszy św. w uroczystej procesji został przeniesiony Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji, gdzie rozważaliśmy tajemnicę miłości Chrystusa ukrytą w Eucharystii, dziękowaliśmy Mu za ten wielki dar, jakim uczynił dla nas samego siebie.