Z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 9 lipca 2018 r. w Bóbrce, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy  „W drodze do niepodległości”.
W projekt edukacyjny, skierowany do szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, zaangażował się PERN S.A. (krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej, zajmujący się transportem, magazynowaniem oraz przeładunkiem ropy naftowej i paliw) przy współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym, Bankiem Pocztowym S.A. i Archiwum Akt Nowych. 7 lutego 2018 r. w Sejmie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy. Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Honorowy patronat nad wystawą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Szacunkowo przekaz patriotyczno-historyczny dotrze do około 100 tys. odbiorów. Wystawa „W drodze do niepodległości” gościła między innymi:  w Sejmie RP, w Muzeach Narodowych, Archiwach Państwowych. Złożona jest z 30 plansz. Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych związanych z odzyskaniem niepodległości.
Organizatorem uroczystości w dniu 9 lipca 2018 r., związanych z otwarciem wystawy, która dotarła do naszej miejscowości z Archiwum Państwowego w Kielcach, był Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: wójt Gminy Chorkówka pan Andrzej Koniecki, zastępca wójta pan Dariusz Bator, dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce pani  Gabriela Nizianty, pan Andrzej Guzik dyrektor PCEN/Oddział w Krośnie, dyrektor GOK w Chorkówce pan Bogusław Pacek oraz pani Małgorzata Foremny , radni Gminy Chorkówka: pan Andrzej Wierdak i pan Bogumił Świątek, prezes OSP Bóbrka pan Ryszard Dubiel, przewodnicząca KGW Bóbrka p. Wanda Lula, prezes Stowarzyszenia Rozwoju wsi Bóbrka oraz sołtys wsi Bóbrka pan Stanisław Czarnota, nauczyciele emeryci.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Bóbrce, którą odprawił i wygłosił homilię, ksiądz probosz Stanisław Babiarz. Oprawę liturgiczną i muzyczną przygotowała młodzież z oazy michalickiej.
Druga część uroczystości odbyła się w sali Domu Ludowego w Bóbrce. Rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, pani Helena Nowak, powitała  licznie zebranych i przedstawiła cele wystawy. Grupa dzieci i młodzieży z zespołu „Bobrzanie” wykonała poloneza. Wielu wzruszeń dostarczył montaż słowno – muzyczny  przygotowany przez uczniów z  Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce. Dopełnieniem uroczystości była prelekcja pana Stanisława Ferusia i członków jego rodziny, dotycząca historii Żołnierza Niezłomnego Tomasza Ferusia z Krosna, który przez 7 lat służył na ORP „Błyskawica”. Emocje towarzyszyły konkursom historycznym, w kategorii rysunku patriotycznego dla młodszych dzieci i wiedzy historycznej dla starszych. Piękną uroczystość zakończył wspólny śpiew pieśni patriotycznych i zwiedzanie wystawy – kalendarium niepodległości.Wystawę można było zwiedzać od 9 do 12 lipca 2018 r.
Sponsorami nagród dla uczestników konkursu był Urząd Gminy Chorkówka oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
Koordynatorami projektu były pani Teresa Jasłowska i pani Monika Szymczakowska.