Z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej, radnego Gminy Miejsce Piastowe Szymona Węgrzyna oraz Wójta pana Marka Klary w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 14 X 2018 r. w Niżnej Łące odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający to wydarzenie oraz mieszkańców naszej miejscowości, którzy zginęli w czasie działań I i II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się  Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. prof. Stanisław Haręzga w asyście ks. Tadeusza Nowaka, ks. Stanisława Babiarza, ks. Kazimierza Szydło, a uroczystą homilię wygłosił ks. Ireneusz Folcik. Posługę w konfesjonale pełnił ks.  Jan Nigborowicz.

Po Mszy św. dzieci i młodzież zaprezentowały przygotowane pod okiem pani Ewy Szydło i Barbary Pacek, przy współudziale i dużym zaangażowaniu księdza proboszcza, program słowno-muzyczny przedstawiający historię walki Polaków o odzyskanie niepodległości. Następnie zebrani udali się na plac przy kościele filialnym gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika, okolicznościowe przemówienia i złożenie wieńców i kwiatów.

Kamienny pomnik oraz marmurowe tablice ufundowała Gmina Miejsce Piastowie. O potrzebne informacje i materiały dotyczące ofiar oraz treść napisu na pomniku zatroszczył się pan Wójt. Przygotowanie terenu, montaż i posadowienie pomnika to ogromny wkład finansowy i  wielogodzinne zaangażowanie pana Szymona Węgrzyna, Tadeusza Packa, Ryszarda Gazdy, K. Marosza oraz M. Węgrzyna.

W odsłonięciu uczestniczyli ks. proboszcz Stanisław Babiarz, wójt Gminy Miejsce Piastowie Marek Klara, sołtys Tadeusz Pacek, radni Andrzej Guzik i Szymon Węgrzyn, przedstawiciele rodzin poległych Marek Longawa i R. Szydło oraz przedstawicielka najmłodszego pokolenia Weronika Rajs. Poświęcenia pomnika dokonał ks. proboszcz St. Babiarz.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych:
pani Maria Kurowska w-ce marszałek województwa podkarpackiego
pani Dorota Chillik w-ce przewodnicząca sejmiku wojewódzkiego
pan Marek Klara wójt gminy Miejsce Piastowe
pani Stanisława Gawlik z-ca wójta gminy Miejsce Piastowe
pan Wiktor Skwara przewodniczący rady gminy Miejsce Piastowe
pan Andrzej Guzik radny powiatu krośnieńskiego
pan Szymon Węgrzyn radny gminy Miejsce Piastowe
pani Nina Hanus dr szkoły podstawowej we Wrocance
pan Bogumił Świątek radny gminy Chorkówka
pan Stanisław Czarnota sołtys wsi Bóbrka
pani Anna Sieniawska Kuras przewodnicząca stowarzyszenia Nasza Wrocanka.
Poczet sztandarowy OSP Niżna Łąka oraz mieszkańcy wsi Niżna Łąka i parafii Bóbrka.

W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali Marek Klara, Maria Kurowska, Dorota Chilik oraz Andrzej Guzik, który odczytał treść  listu skierowanego do uczestników uroczystości przez panią Ewę Leniart wojewodę podkarpackiego.

Na zakończenie złożono po pomnikiem wieńce i kwiaty:
od gminy Miejsce Piastowe M. Klara, S. Gawlik, W. Skwara oraz N. Hanus
od władz wojewódzkich M. Kurowska i D. Chilik
od wsi Bóbrka B. Świątek i S. Czarnota
od stowarzyszenia Nasza Wrocanka A. Sieniawska Kuras
od rodzin poległych A. i K. Guzik
M. Longawa
R. Szydło i T. Szczur
od rady sołeckiej wsi Niżna Łąka  M. Rajs i T. Pacek

Dziękujemy Bogu za jego dobroć i błogosławieństwo we wszystkich naszych poczynaniach, aby powstał pomnik w naszej miejscowości. Aby pamięć o walce i męczeństwie polskiego narodu wciąż trwała i łączyła wszystkich mieszkańców. Wszystkim którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do powstania pomnika i przygotowania tych historycznych uroczystości  składamy serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku.

Organizatorzy