Arcybiskup Metropolita Przemyski Józef Michalik dokonał uroczystego poświęcenia kościoła filialnego w Niżnej Łące dnia 12 października 1996 r. W uroczystości wzięła udział wspólnota parafialna z Ks. Proboszczem Stanisławem Motakiem oraz mieszkańcy sąsiednich miejscowości ze swymi duszpasterzami. W dokumencie poświęcenia KS. Arcybiskup napisał: „Niech ten Dom Boży będzie miejscem chwały oddawanej Bogu i źródłem nadziei na zbawienie wszystkich szukających Chrystusa”.