Bóbrka, dnia 23.03.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na

wykonanie robót budowlanych – Remont konstrukcji i pokrycia dachowego budynku „Organistówki” w Bóbrce.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce,

Bóbrka, ul. ks. Antoniego Dziurzyńskiego 44, 38-458 Chorkówka

E-mail: bobrka@przemyska.pl, Tel. 48 13 431 31 51, NIP 684-228-07-18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych takich jak: 

Remont konstrukcji i pokrycia dachowego 

budynku parafialnego „Organistówki” w Bóbrce

2.2. Szczegółowe przedmiary robót budowlanych dostępne są w siedzibie Parafii codziennie w dni powszednie oprócz sobót i niedziel w godzinach 13-15 w okresie od ogłoszenia zapytania do dnia poprzedzającego upłyniecie terminu składania ofert.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2021 r. do dnia 31.08.2021 r. w zakresie robót związanych z remontem konstrukcji i pokrycia dachowego.

Do pobrania: