Misje Intronizacyjne

Najświętszego Serca Jezusowego

Prowadzi Ks. Grzegorz Kurzaj – sercanin

5 – 10 WRZEŚNIA 2021 R.

 Niedziela.  Hymn do Ducha Św. na rozpoczęcie Misji

7.30 Msza święta z nauką na rozpoczęcie Misji

9.30 Niżna Łąka Msza święta z nauką na rozpoczęcie Misji

11.30 Msza święta z nauką na rozpoczęcie Misji

Po sumie nauka stanowa dla mężczyzn ok. pół godz.

 

Poniedziałek.   Dzień misyjnej modlitwy za zmarłych

 10.00 Msza św. dla oddziału przedszkolnego z nabożeństwem dla  małych dzieci

18.00 Msza święta z nauką – nabożeństwo za zmarłych.

Na zakończenie Mszy modlitwa nowennowa przed Bierzmowaniem.

Po Mszy nauka stanowa dla kobiet

20.00 Niżna Łąka Msza święta z nauką – nabożeństwo za zmarłych .

 

Wtorek.  Dzień modlitwy o przebaczenie i pojednanie

 9.30 Spowiedź chorych

10.00 Msza dla chorych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

18.00 Msza święta z nauką – nabożeństwo przebłagalne

Na zakończenie Mszy modlitwa nowennowa przed bierzmowaniem.

20.00 Niżna Łąka Msza święta z nauką – nabożeństwo

 

Środa.   Dzień Sakramentu Pojednania

 11.00 Spotkanie misyjne dla dzieci szkolnych  – spowiedź dzieci

17.00 spowiedź misyjna

18.00 Msza święta z nauką

Na zakończenie Mszy modlitwa nowennowa przed Bierzmowaniem.

19.30 spowiedź w Niżnej Łące

20.00 Niżna Łąka Msza św. z nauką

 

Czwartek.  Dzień Odnowienia Przyrzeczeń małżeńskich

 11.00 Spotkanie misyjne dla dzieci szkolnych

 18.00  Msza święta z nauką – Odnowienia Przyrzeczeń małżeńskich

Na zakończenie Mszy modlitwa nowennowa przed Bierzmowaniem.

20.00 Niżna Łąka Msza święta z nauką – Odnowienia Przyrzeczeń małżeńskich

 

Piątek.  Dzień Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego                      

(przychodzimy całymi rodzinami)

 11.00 Msza św. dla dzieci szkolnych

18.00 Msza święta i nabożeństwo intronizacyjne

Na zakończenie Mszy modlitwa nowennowa przed Bierzmowaniem.

20.00 Niżna Łąka Msza święta i nabożeństwo intronizacyjne

21.00 Nabożeństwo rodzinnego zawierzenia w domach

 

MODLITWA PRZED MISJAMI PARAFIALNYMI

 Panie Jezu nasz Zbawicielu! Tobie zawierzamy Misje Święte. To dzieło Twego Miłosierdzia i Twej troski o nasze zbawienie.

Daj Panie, abyśmy ochotnym sercem wzięli udział w duchowej Uczcie Słowa, Łaski i Twojego przebaczenia. Spraw, by przepowiadanie Prawdy oświeciło nasze umysły, wzruszyło nasze serca i odmieniło nasze życie, obudziło sumienia oziębłych i ożywiło gorliwość wiernych.

Ześlij Ducha Świętego, by nasza parafia, odnowiona w miłości, stanowiła jedną Rodzinę Bożą, ożywioną nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego.

Matko Miłosierdzia, wspomagaj nas podczas misyjnych dni, otaczaj opieką i prowadź do swego Syna – Jezusa. Spraw, by cała nasza parafia, z wszystkimi rodzinami, stała się Królestwem Najświętszego Serce Jezusa. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.

Święta Małgorzato Mario, módl się za nami.

Święta Faustyno, módl się za nami.