Przeżywamy radosne święta Bożego Narodzenia – pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa,  naszego Odkupiciela.

Dziękujemy Bogu, który dał nam swojego Syna, który przynosi nam zbawienie, ratunek od zła, grzechu, śmierci.

Pragnę życzyć, aby Jezus przynosił każdemu radość i pokój serca, tak byśmy pokochali Go całym sercem.

Niech On sam pomaga nam być odważnymi świadkami jego Ewangelii w dzisiejszym świecie.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku!

Ks. Stanisław Babiarz, proboszcz.