8 października 2022 roku podczas uroczystej Mszy św. w Niżnej Łące obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin naszego rodaka – męczennika z Czortkowa – dominikanina, sługi Bożego Ojca Hieronima Longawy. Na uroczystości został zaproszony o. Roman Bakalarz – dominikanin z Borku Starego. W kazaniu o. Roman w piękny sposób przedstawił nam postać o. Hieronima i jego umiłowanie do modlitwy różańcowej.

O. Hieronim Longawa urodził się 6.X.1872 r. w Niżnej Łące. Ukończył Szkołę Elementarną we Wrocance, Wydziałową w Krośnie oraz Gomnazjum w Przemyślu i Jaśle. W 1894 r. wstąpił do OO. Dominikanów w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 7.VII.1901 r. Pracował we Lwowie, Podkamieniu, Bohorodczanach, Tyśmienicy, Potoku Złotym, Żółkwi, Tarnopolu, Jezupolu. W 1937 r. został skierowany do klasztoru w Czortkowie. Tam zastała go II wojna światowa.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich w nocy z 1 na 2 lipca 1941 r. o. Hieronim został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD wspomaganych przez miejscowych komunistów. W tym czasie w klasztorze z ich rąk męczeńską śmierć ponieśli dwaj inni zakonnicy oraz jeden z tercjarzy dominikańskich. Ponadto czterech dominikanów wyprowadzono z klasztoru i zamordowano nad brzegiem Seretu. Na miejscu zbrodni zrobiono mogiłę, ustawiono krzyże, a całość ogrodzono. Zaraz po zakończeniu wojny władze sowieckie ogłosiły, że zbrodni dokonali ukraińscy przestępcy wojenni. Ta wersja obowiązywała blisko 50 lat, choć nikt z mieszkańców Czortkowa i świadków tamtych zdarzeń w nią nie wierzył.

Z nastaniem władzy radzieckiej miejsce pierwszego pochówku zostało zdewastowane i zamienione na wysypisko śmieci.

W 50 rocznicę śmierci męczeńskiej zakonników, 2.VII.1991 r. odbył się ponowny pogrzeb. Szczątki zakonników przeniesiono do dominikańskiego grobowca.

W 2006 r. kard. Marian Jaworski rozpoczął we Lwowie proces beatyfikacyjny ośmiu męczenników z Czortkowa.

Pamięć o męczennikach czortkowskich do dziś tkwi głęboko w sercach mieszkańców Niżnej Łąki i Bóbrki. Staramy się wspominać tę bolesną, wciąż nieosądzoną do końca prawdę o cierpieniach naszego rodaka i modlimy się o wyniesienie na ołtarze męczenników – zakonników z Czortkowa.