Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się czas wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwanej kolędy. Ten czas, to okazja do pogłębienia więzów z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła.

Czym jest wizyta duszpasterska – kolęda?

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Stąd niezrozumiałym byłoby na przykład pozostawanie niektórych w sąsiednim pokoju albo oglądanie w tym czasie telewizji. Niektórzy sądzą, że najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok i wspólnie z nią się pomodlić.

W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Podczas kolędy najważniejsza jest obustronna serdeczność i wrażliwość religijna. Kolęda jest doskonałą okazją ku temu, aby lepiej się poznać, aby wymienić swoje uwagi czy spostrzeżenia dotyczące życia parafialnego, czy też życia konkretnej rodziny. Jest okazją do tego, aby porozmawiać o wątpliwościach, odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących wiary i życia religijnego. Czasem trzeba też upomnieć. Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze swoim księdzem. Jednak nie zawsze jest okazja, aby się spotkać, porozmawiać. Praca, zajęcia domowe, wychowywanie dzieci. To wszystko sprawia, że nie zawsze znajdują na to czas. Wielu ludzi po prostu krępuje się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami”. Jest też wielu ludzi samotnych, chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały rok. Przy okazji kolędy kapłan poznaje również warunki życia ludzi, za których jest odpowiedzialny, ich kłopoty, zmartwienia, ale również i radości. Taka wizyta jest okazją do tego, aby zachęcić do większej gorliwości, do większego zaangażowania się w życie parafii, a może do podjęcia konkretnych decyzji życiowych, do uregulowania sytuacji rodzinnej, małżeńskiej. Jest to więc wydarzenie ważne dla całej rodziny. Jedyne w roku.

Nie lekceważmy tego i jeżeli jest to możliwe, niech w czasie kolędy wszyscy domownicy będą obecni w domu. Jak się do tego spotkania przygotować? Tak jak na przyjęcie ważnego gościa, bo przecież przychodzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chrystus ze swoim błogosławieństwem. Myślę, że przygotowanie do kolędy może mieć podwójny charakter. Duchowy – przez udział w modlitwie. I zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona.

Oby spotkania kolędowe zacieśniały kontakty ludzi z duszpasterzem, i aby to przyczyniało się do naszego coraz większego zaangażowania w życie parafii.

Poniżej podaję porządek odwiedzania rodzin w poszczególne dni.

ks. Stanisław Babiarz – proboszcz.

NIŻNA ŁĄKA

Czwartek 28.12.2023 r. od godz. 9.00 od Murowańca do kaplicy

Murowaniec nr 44, 48, 26, 24, 9, 16, 6, 4

Łukasiewicza nr 23, 29, 31, 33, 41, 40, 38, 20, 18, 17, 16, 13, 9, 4, 5, 1

Św. Jana z Dukli nr 2, 3, 7

O.H. Longawy nr 2, 4, 1, 12, , 14, 16, 9, 22, 30, 19, 36, 38, 40, 42, 25

Piątek 29.12.2023 r. od godz. 9.00 od kaplicy do końca

O.H. Longawy nr 46, 52, 33, 58, 39, 62, 45, 68, 53, 57, 72, 74, 78, 63, 67, 82, 84, 71, 90, 79, 94, 83, 85, 100, 87, 102, 89, 104, 101, 106, 109, 111, 113

Sportowa nr 5, 7, 25, 31

 

BÓBRKA

Sobota 30.XII.2024 r. od godz. 9.00 – Pasze od Zręcina,

 

Łukasiewicza od pomnika do szkoły

Podkarpacka nr 110, 111, 113, 115, 127, 101, 103, 104, 91, 102, 89, 98, 79, 94, 92, 90, 88, 71/1, 71/2, 69/2, 69/1, 67

Rzeczna nr 2,6,4

Podkarpacka nr 76, 74, 70, 68, 64,

Łukasiewicza nr 39, 36, N.D., N.D., N.D., 27, 21, 22, 24, 20

Brzozowa nr 2, 4, 8, 7, 5, 3

Łukasiewicza nr 19, 15

 

Wtorek 2.I.2024 r. od godz. 16.00 – ul. Szkolna

 

Szkolna nr 2, 3, 6, 11, 9, 8, 10, 18, 14, 20, 36, 15, 17, 19, 40, 46, 42

 

Środa 3.I.2024 r. od godz. 16.00 – ul. Ogrodowa, Lipowa, Miodowa

 

Lipowa nr 45, 34, 37, 35, 26, 22,

Ogrodowa nr 7

Lipowa nr 29, 27, 25, 14

Ogrodowa nr 9

Miodowa nr 15, 12, 11

Lipowa nr 15, 7, 4, 1

 

Czwartek 4.I.2024 r. od. godz. 16.00 – Polna, Jesionowa, część Naftowej

 

Polna nr 1, 2, 4

Miodowa nr 2, 1

Jesionowa nr 5, 6, 4, 1

Naftowa nr 28, 26, 16, 18, 24, 10, 12, 8, 4, 2

 

Poniedziałek 8.I.2024 r. od godz. 17.00 – ul. Kopalniana, część Słonecznej i Dziurzyńskiego

 

Kopalniana nr 23, 9, 20, 18, 3, 12, 10, 8, 1, 6, 4, 2

Dziurzyńskiego nr 43, 58

Słoneczna nr 18, 28

Dziurzyńskiego nr 50

Wtorek 9.I.2024 r. od godz. 16.00 – ul. Kurka, część Słonecznej, Dziurzyńskiego, Sportowej

 

Kurka nr 2, 8, 10, 12, 15, 11, 9, 7, 1

Dziurzyńskiego nr 33

Słoneczna nr 3, 5, 11, 2, 6

Sportowa nr 1, 3, 7, 11

 

Środa 10.I.2024 r. od godz. 16.00 – ul. Strażacka i część Dziurzyńskiego

Strażacka nr 31, 33, 34, 29, 25, 30, 19, 28, 24, 7, 16, 6, 2

Dziurzyńskiego nr 36, 25, 38, 31

Czwartek 11.I.2024 r. od godz. 16.00 – ul. c.d. Dziurzyńskiego i część Łukasiewicza

 

Dziurzyńskiego nr 21, 30, 15, 26, 9, 11, 24, 22, 12, 14, 8, 6, 7, 3, 1

Łukasiewicza nr 2, 3, 6, 12, 9, 14, 16

 

Piątek 12.I.2024 r. od godz. 15.00 – ul. Naftowa, Leśna

 

Naftowa nr 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 25, 27

Leśna nr 7, 5, 11, 6, 4, 2

Sobota 13.I.2024 r. od godz. 9.00 – ul. Naftowa, Łąkowa

 

 Naftowa nr 43, 45, 47, 49, 53, 58, 56, 52, 50, 46, 44

Łąkowa nr 5, 12, 6, 4

Naftowa nr 42, 37, 39, 36, 31, 32, 29